Varför välja Aventia Kommun TV framför YouTube?

Varför välja Aventia Kommun TV framför YouTube? YouTube är en märkesvara och plattform som används flitigt globalt idag. Både av privatpersoner som sätter upp sina egna YouTube kanaler, men också av företag och kommuner som använder den som sin prefererade videoplattform for både videoarkiv och direktsändningar. YouTube står for...