Jag åkte till en av nordeuropas mest spännande bygder, Trysil ca 2,5 timma norr om Oslo för att samtala med två personer som är faktiska användare av KommunTv. Jag ville höra om deras erfarenhet med att direktsända politiska möten

Trysil känner många som en populär skiddestination, med sina 43 liftar och över 60 nedfarter lockar Trysil 700.000 besökare i året från hela Europa och framförallt då från Sverige. Trysil har 7000 invånare men är en stor kommun sett till areal. Den främsta näringen är turism och de sista åren har kommunen blomstrat upp sommartid på grund av den stora satsning på stigsyckling.

I alpin anlägget har det etablerats ett brett utbud av cykel stigar anpassade för alla åldrar, och detta har satt Trysil på kartan som en helårs destination. I 2019 öppnar Scandinavia Mountain Airport 45 min från Trysil, detta vill självklart öka tillgängligheten och det blir spännade att följa Trysils utveckling i framtiden.
Det tycker självklart också Arbetarpartiets kommunalråd Even Bakke som jag möter på Kort och Gott i Trysil en fin sommardag i Juni.

Even är en av pådrivarna bakom beslutet att implempentera en lösning för direktsända kommunfullmäktige möten. Trysil kommunfullmäktige håller möten 6 gånger i året vilka alla direktsänds på KommunTV plattform. Projektet har pågått i ca 1 år och Even är strålande förnöjd med lösningen.


Varför ville du att Trysil skulle direktsända sina möten i kommunfullmäktige över webben Even?

Even berättar att det hela startade med radio sändningar av kommunfullmäktige, detta tyckte Even som är () var aningen gammalmodigt och vill försöka nå ut med politiken också till ett lite yngre publikum, han är upptagen av att politik skall vara folklig och lätttillgängligt ” det är kanske inte direkt många som tar sig ledigt från jobbet en hel dag för att följa oss direkt i rådhuset” därför är arkviv funktionen en fin sak, då kan man se på det innehållet som intresserar en i efterhand.

Vi pratar vidare om engagemang och Even berättar för mig att Trysil har haft ett lågt valdeltagande vid tidigare kommunval, endast 64 % har röstat, det var också en av orsakerna till att Even ville vara en pådriivare till att öka engagemanget för lokalpolitiken, Detta menar han er ett framtidsrettet tilltag och något som borde stå i fokus. Han påpekar också att direktsändning av möterna är posetivt med tanke på de äldre med begränsad mobilitet eller dem som bor långt undan bygden. ” Min mormor feks hon är 90 år och hon sätter stor pris på att kunna följa med på kommunstyrelsen hemifrån”

Jag frågar Even om han märker någon skillnad på möterna?

”det har helt klart blivit ett bättre debattklima,och politiker i alla partier tar sig mer tid till att lägga fram saker på ett mer lättbegripligt sätt, det gör att avståndet mellan politeker och folk i gatan minskar. Det tycker Even är mycket posetivt.

kommun Tv låter politiker och andra dela klipp på sociala medier. Är det en funktion som du använder dig av för att reklamera för mötena?
Ja, vi brukar på partinivå lägga ut information om när möten avhålls och även presentera en agenda över vilka ärenden som skall behandlas. Jag själv gör också mina följare uppmärksam på detta genom att dela länken till direktsändningen över Facebook.
Påsåsätt kan invånare få information om mötena på en plattform dem redan idag använder dagligen.

En annan person som är upptagen av att nå ut med budskapet om att Trysil direktsänder sina politiska möten är Ramona, hon är politisk sekreterare i Trysil och är den som sköter lösningen KommunTV. Jag Träffar henne i rådhuset i Trysil där jag blir rudnvisad och får se hur dem har placerat 2 kameror i kommunstyresalen för att kunna filma mötet från 2 vinklar. Idag är Kommunstyresalen full av 8e klassningar som använder den till repetion, Fint att sådana fina salar inte blir stående tomma mellan mötena.
Ramona och jag samtalar lite kring Kommun Tv.
Hur fungerar lösningen Ramona?

” Det fungerar mycket bra vi är förnöjda både med lösningen och framförallt med den support vi får om något mot förmodan inte skulle gå enligt planen,

Ramona berättar att hon alltid testar att allt fungerar dagen före sändning, En jobb som inte tar speciellt lång tid ”jag vill bara försäkra mig om att alla ledningar är inkopplade eftersom vi har andra gäster i salen mellan mötena också, det händer att folk flyttar lite på saker både här och där ler Ramona”

Hon berättat att hon vanligtvis möter upp ca 1 timma före sändningen startar och gör en test sändning, detta är något hon menar att man absolut inte behöver stora tekniska kunskaper för att klara av. ,

“Skönt att slippa eksterna produktionsteam på plats för att filma, vi klarar oss fint själva”.

Ramona arbetar också med att publicera mötena i efterhand, något som görs enkelt via administrationspanelen. Arkiv funktionen är också populärfunktion att kunna gå igenom som grundlag till referat för feks lokaltidningen som gärna summerar mötet men som kanske inte alltid har anledning att sitta med hela mötet.
För att informera invånarna i kommunen om att det avhålls kommunfullmäktige möte, använder Ramona Trysil kommuns Facebook sida för att sprida budskapet, på hemsidan läger dem sedan också alltid upp ett referat med direktlänkar till ärendena som behandlas. Det tycker dem är väldigt smidigt och det har en stor nyttoeffekt för invånarna som enkelt kan följa med på lokalpolitisk frågor.

Det skapar engagemang helt enkelt!

Så då återstår det att se omvaldeltagandet i Trysil ökar, vi hoppas på det och så gör Even och Ramona

Write a comment